fbpx

Kako odabrati okvir prema obliku lica

U ovom kratkom vodiču pomoći ćemo vam da odaberete oblik naočara koji odgovara vašem licu.

Postoje četiri osnovna oblika lica: okrugli, ovalni, četvrtasti i trouglasti oblik. Blage varijacije su moguće, ali većina ljudi će se uklopiti u neku od ove četiri kategorije.

Okrugli oblik lica
Okrugli oblik lica

Ovalni oblik lica
Ovalni oblik lica

Četvrtasti oblik lica
Četvrtasti oblik lica

Trouglasti oblik lica
Trouglasti oblik lica

Kako bi naočare licu dale balans i proporciju, oblik okvira treba da bude u kontrastu sa oblikom lica.

Okviri se generalno mogu podijeliti u dvije grupe, a to su zaobljeni i uglasti okviri.


Zaobljeni okviri

Pilot oblik okvira
Pilot
Okrugli oblik okvira
Okrugli
Ovalni oblik okvira
Ovalni
Pantos oblik okvira
Pantos
Iregularni oblik okvira
IregularniUglasti okviri

Mačkasti oblik okvira
Mačkasti
Kvadratni oblik okvira
Kvadratni
Pravougaoni oblik okvira
Pravougaoni
Jastuk oblik okvira
Oblik jastuka
Leptir oblik okvira
Oblik leptira


Okruglo lice

Okrugli oblik lica

Karakteristike:

  • blagi uglovi
  • malo šire jagodice
  • podjednako široko čelo i vilica

Generalno najbolji oblici: uglasti okviri

Mačkasti oblik okvira
Mačkasti

Kvadratni oblik okvira
Kvadratni

Pravougaoni oblik okvira
Pravougaoni

Jastuk oblik okvira
Oblik jastuka

Leptir oblik okvira
Oblik leptira

Ovalno lice

Ovalni oblik lica

Karakteristike:

  • malo šire jagodice
  • lice se nježno sužava u području čela i vilice

Generalno najbolji oblici: uglasti okviri preporučeni, ali veoma fleksibilan izbor, čak i sa zaobljenim okvirima

Mačkasti oblik okvira
Mačkasti

Kvadratni oblik okvira
Kvadratni

Pravougaoni oblik okvira
Pravougaoni

Jastuk oblik okvira
Oblik jastuka

Leptir oblik okvira
Oblik leptira

Pilot oblik okvira
Pilot

Okrugli oblik okvira
Okrugli

Ovalni oblik okvira
Ovalni

Pantos oblik okvira
Pantos

Iregularni oblik okvira
Iregularni

Četvrtasto lice

Četvrtasti oblik lica

Karakteristike:

  • uglaste linije
  • podjednako široke jagodice, čelo i vilica

Generalno najbolji oblici: zaobljeni okviri

Pilot oblik okvira
Pilot

Okrugli oblik okvira
Okrugli

Ovalni oblik okvira
Ovalni

Pantos oblik okvira
Pantos

Iregularni oblik okvira
Iregularni

Trouglasto lice

Trouglasti oblik lica

Karakteristike:

  • najšire u području čela
  • postepeno sužavanje ka vilici

Generalno najbolji oblici: zaobljeni okviri

Pilot oblik okvira
Pilot

Okrugli oblik okvira
Okrugli

Ovalni oblik okvira
Ovalni

Pantos oblik okvira
Pantos

Iregularni oblik okvira
Iregularni