fbpx

Kako odabrati okvir prema obliku lica

U ovom kratkom vodiču pomoći ćemo vam da odaberete oblik naočara koji odgovara vašem licu.

Postoje četiri osnovna oblika lica. To su okrugli, ovalni, četvrtasti i trouglasti oblik. Blage varijacije su moguće, ali većina ljudi će se uklopiti u neku od ove četiri kategorije.

Oblici lica

Kako bi naočare licu dale balans i proporciju, oblik okvira treba biti u kontrastu sa oblikom lica.

Okviri se generalno mogu podijeliti u dvije grupe. To su zaobljeni i uglasti okviri.

Oblici okvira

 

 

Okruglo lice

Okrugli oblik licaBlagi uglovi sa malo širim jagodicama, podjednako širokim čelom i vilicom.

UOPŠTENO PRAVILO PRI ODABIRU OKVIRA

OKRUGLO LICE -> UGLASTI OKVIRI

 

 

 

Pravougaoni oblik okvira
Pravougaoni

Jastuk oblik okvira
Oblik jastuka

Kvadratni oblik okvira
Kvadratni

Mačkasti oblik okvira
Mačkasti

Iregularni oblik okvira
Iregularni

 

Ovalno lice

Ovalni oblik licaMalo šire jagodice, lice se nježno sužava u području čela i vilice.

UOPŠTENO PRAVILO PRI ODABIRU OKVIRA
OVALNO LICE -> UGLASTI OKVIRI preporučeni, ali veoma fleksibilan izbor, čak i sa zaobljenim okvirima

 

 

 

Pravougaoni oblik okvira
Pravougaoni

Kvadratni oblik okvira
Kvadratni

Mačkasti oblik okvira
Mačkasti

Leptir oblik okvira
Leptir

Jastuk oblik okvira
Oblik jastuka

Pilot oblik okvira
Pilot

Pantos oblik okvira
Pantos

Ovalni oblik okvira
Ovalni

Okrugli oblik okvira
Okrugli

Iregularni oblik okvira
Iregularni

 

 

ČETVRTASTO LICE

Četvrtasti oblik licaUglaste linije sa podjednako širokim jagodicama, čelom i vilicom.

UOPŠTENO PRAVILO PRI ODABIRU OKVIRA

ČETVRTASTO LICE -> ZAOBLJENI OKVIRI

 

 

 

Pilot oblik okvira
Pilot

Okrugli oblik okvira
Okrugli

Ovalni oblik okvira
Ovalni

Pantos oblik okvira
Pantos

Iregularni oblik okvira
Iregularni

 

 

TROUGLASTO LICE

Trouglasti oblik licaNajšire u području čela, sa postepenim sužavanjem ka vilici.

UOPŠTENO PRAVILO PRI ODABIRU OKVIRA

TROUGLASTO LICE -> ZAOBLJENI OKVIRI

 

 

 

Pilot oblik okvira
Pilot

Okrugli oblik okvira
Okrugli

Ovalni oblik okvira
Ovalni

Pantos oblik okvira
Pantos

Iregularni oblik okvira
Iregularni